CAN Marketing är ett företag med en vision om att göra utomhusmiljön i städerna vackrare. Detta gör vi genom att renovera de papperskorgar som finns, och göra dem till en kanal för att sprida budskap som främjar ett miljötänk. 

bakgrund

Det hela började med målet att få fram något helt unikt och samtidigt påverka samhället och miljön positivt. Med detta i åtanke identifierade vi problemet med väderbitna och nedklottrade papperskorgarna i vårt lokala område och såg ett samband mellan detta och problemet med nedskräpning i staden. Det är från detta problem som vår lösning, en laminerad, klottersäker dekal föddes.

årets uf-företag 2020

Resan för CAN Marketing började på Katedralskolan i Linköping i augusti 2019, då företaget startades upp som ett UF-företag. 

 

I slutet av UF-året utsågs CAN Marketing till Årets UF-företag i Sverige 2020. Utöver detta tog CAN Marketing även hem titlarna Årets Tjänst och Årets Innovation, och ett andrapris i FedEx Access Awards. 

hållbart företagande

Hållbart företagande präglar hela vår affärsidé och vi jobbar aktivt med ett flertal av de globala målen för att uppnå detta. Enligt Skräprapporten 2019 som gjorts av stiftelsen Håll Sverige Rent var genomsnittet för skräpföremål i stadsmiljö sju stycken skräpföremål per 10 m², ej inkluderat tuggummi, vid kommunernas mätningar. Detta innebär att mycket av det skräp som slängs inte hamnar i papperskorgarna utan på marken och i naturen istället. Vår affärsidé bygger på att förbättra utomhusmiljön i städerna, dels genom att höja utseendet på papperskorgarna men framförallt genom att uppmuntra folk till att slänga sitt skräp i dem.

 

Dekalerna utformas så att de framhäver en stilren och färgstark karaktär för att göra papperskorgarna synligare samtidigt som de förbättrar stadens allmänna utomhusmiljö. För att ge dekalerna ett extra skydd är de laminerade i ett material utan porer som gör dem mer tåliga för klotter och slitage, vilket ökar papperskorgarnas livslängd. Lamineringen innebär även att kostnaderna för sanering och underhåll sänks för kommunen.

de globala mål vi lägger extra vikt på och som vår affärside bygger på

MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN

DELMÅL 11-6 

Vårt koncept bygger på att folk ska slänga mer skräp och tänka mer på miljön. Vi vill därför uppmärksamma papperskorgarnas existens genom att använda starka färger och sprida miljövänliga budskap.

 

Nedskräpning är ett stort problem i samhället, speciellt i stora städer, och har en stor negativ påverkan på vår miljö. Därför jobbar vi aktivt för att minska mängden skräp i naturen och minska Sveriges miljöpåverkan.

ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP OM HÅLLBARA LIVSSTILAR DELMÅL 12-8 

För att få folk engagerade i sin närmiljö och få omgivningen att slänga mer skräp vill vi sprida hållbara budskap på papperskorgarna som “håll det rent” och “tillsammans för

miljön”.

 

Vi vill alltså informera omgivningen om ett hållbart levnadssätt som innefattar en renare livsstil med mindre skräp i naturen. Vi jobbar mycket med att utbilda folk, huvudsakligen

på grund av att vi inte kan nå de globala målen ensamma, utan för att vi tillsammans måste inse konsekvenserna av vårt handlande och ta kollektiva beslut för miljön.