Linköpings kommun

Det var i Linköping som resan för CAN Marketing började under september 2019.

Otto

Figuren Otto togs fram för att personifiera papperskorgen och engagera barn och unga i vikten av renhållning. 

 

Otto sitter uppe runt dagis och grundskolor runt om i Linköpings kommun och är mycket uppskattad av så väl barn som vuxna. 

Håll det rent - utgåva ett

Den gröna papperskorgen med budskapet "Håll det rent" smälter in i parkmiljön med sitt gröna mönster men påminner även människor att hålla miljön ren med ett budskap som främjar miljötänk. 

Julpapperskorgar

Julpapperskorgarna sätts upp varje år i december, en i varje stadsdel i Linköpings kommun, och finns för att pynta staden med en trevlig hälsning och är tänkta att återanvändas i flera år framöver. 

Håll det rent - utgåva två

Den rosa "Håll det rent"-papperskorgen skiljer sig från sin föregångare eftersom denna papperskorg är skapad för att sticka ut i mängden och uppmärksammas. På det här sättet syns den ordentligt och är svår att missa när man ska slänga sitt skräp.  

Globala rundan

De 17 globala målen finns till för att människor ska arbeta för en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling.

 

I Linköpings kommun används papperskorgarna för att informera och undervisa allmänheten om de globala målen i Agenda 2030. Figurerna som används är från Good Life Goals, och på sidan av papperskorgen finns en kort text om varje globalt mål som är lättläst och konkret. 

 

Projektet innebär att ett globalt mål sätts upp på varje papperskorg tillsammans med information om vad man som privatperson kan göra för att hjälpa till att uppfylla respektive mål. Papperskorgarna sätts upp i en slinga, vilket gör det möjligt för exempelvis en klass med skolelever att gå slingan och lära sig om de globala målen på ett roligare och mer aktivt sätt än i klassrummet. 

 

I dagsläget sitter den globala rundan uppe i två stadsdelar i Linköpings kommun, och självklart kan man gå den här slingan och ta del av tipsen även som privatperson. Vill du gå på en lärorik promenad?