Vill du gå på en lärorik promenad?

tryck på en av knapparna för att se informationsblad och karta för ditt område

Nytänkande plats för undervisning

De 17 globala målen finns för att världen ska arbeta för en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling.

 

I vår senaste kampanj tillsammans med Linköpings kommun används papperskorgarna för att informera allmänheten om de globala målen i Agenda 2030. Vi använder oss av Good Life Goals, som har en figur och en kort text om varje globalt mål som gör det både mer lättläst och roligare att läsa för både barn och vuxna.

 

Projektet innebär att 17 papperskorgar sätts upp i en stadsdel med ett globalt mål på varje, tillsammans med information om vad man kan göra för att hjälpa till att uppfylla just det målet. Papperskorgarna sätts upp som en slinga så att det är möjligt för exempelvis en klass med skolelever att gå hela slingan och lära sig om de globala målen på ett roligare sätt än i klassrummet.

I dagsläget sitter dessa papperskorgar uppe i två stadsdelar i Linköping, Vidingsjö och Lambohov, men de kommer att användas på fler ställen i Linköpings kommun.